9:30 Inauguració
9:45 What does it take to build European tech giants?, per Jean de la Rochebrochard, partner a Kima Ventures
10:05 Presentació 21 pitches
11:00 Pausa café
11:30 Tech Demos i Presentacions finalistes
13:30 Lliurament premis i Clausura 

 

Reunions de networking

  • Participants 436
  • Reunions sol·licitades 1639
  • Reunions acceptades 398

Participants

Visites al perfil

  • Abans de l'esdeveniment 10029
  • Després de l'esdeveniment 652

Organitzador

  • ACCI_vertical_color.jpg

Aplicació mòbil

  • INICIAR-HO LA TEVA PERFIL SOBRE LA APLICACIÓ MÒBIL

Localització

Barcelona, Auditori Axa Avinguda Diagonal, 547 08029